RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Firma Na Sześciu łapach Adam Pokorski, zwana dalej “Firma” chroni dane osobowe zgodnie z wymogami RODO.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest firma Na sześciu łapach Adam Pokorski, ul. Na Dambnik 18 Bojano, 84-207 Koleczkowo. 

 

Czyje dane są przetważane?

Firma pozyskuje dane osobowe klientów korzystających z usług hotelu dla psów oraz osób ubiegających się o adopcje psów znajdujących się pod opieką hotelu. 

 

Po co przetwarzane są dane?

Firma pozyskuje dane osobowe klientów w celu:

– dokonania rezerwacji, 

– kontaktu z klientem, 

– zapewnienia należytej opieki psom klientów, w tym również w przypadku kontaktów z weterynarzem zajmującym się na co dzień psem klienta,

– wystawienia rachunku / faktury

– przeprowadzenia procesu adopcyjnego psów znajdujących się pod opieką hotelu

 

Jakie dane są przetwarzane?

Firma pozyskuje dane takie jak:

  • imię i nazwisko, 
  • pesel ( wybrane przypadki )
  • NIP ( wybrane przypadki )
  • nr telefonu, adres e-mail
  • adres zamieszkania / adres korespondencyjny ( wybrane przypadki )

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, firma może wymagać podania innych danych. 

 

Czy jest to obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług hotelu dla psów Na Sześciu Łapach w Bojanie. 

 

Czy zgodę można cofnąć?

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, możliwe jest w każdym momencie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Firma przetwarza dane do momentu cofnięcia zgody.